Menu
  • /uploads/images/product/tu-dong-hoa/siemens/siemenss7-12001-6898.jpg
  • /uploads/images/product/tu-dong-hoa/siemens/cpu-s7-1200.jpg

PLC Siemens S7-1200 Serial

Giá: Liên hệ

S7-1200 ra đời năm 2009 dùng để thay thế dần cho S7-200. So với S7-200 thì S7-1200 có những tính năng nổi trội hơn. S7-1200 được thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp, và một tập lệnh mạnh giúp những giải pháp hoàn hảo hơn cho cho các ứng dụng. S7-1200 cung cấp một cổng PROFINET, hỗ trợ chuẩn Ethernet và TCP/IP.

Thông tin chi tiết

Bảng giá tham khảo S7-1200 (01/10/2017)

ORDER CODE

DESCRIPTION

ORIGIN

UNIT PRICE (USD)

6ES7211-1BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,    
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,        
ONBOARD I/O:                   
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 0,5A;  
2 AI  0 - 10V DC O.  0 - 20MA, 
POWER SUPPLY: AC               
85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ,    
PROGRAM/DATA MEMORY: 25 KB    

CN 

 110.47

6ES7211-1AD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,    
COMPACT CPU, DC/DC/DC,         
ONBOARD I/O:                   
6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC;     
2 AI  0 - 10V DC O.  0 - 20MA, 
POWER SUPPLY: DC               
20.4 - 28.8 V DC,              
PROGRAM/DATA MEMORY: 25 KB    

CN 

 110.47

6ES7211-1HD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,    
COMPACT CPU, DC/DC/RLY,        
ONBOARD I/O:                   
6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 0,5A;  
2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA,  
POWER SUPPLY: AC               
20.4 - 28.8 V DC,              
PROGRAM/DATA MEMORY: 25 KB    

CN 

 110.47

6ES7212-1BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,    
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,        
ONBOARD I/O:                   
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 0,5A;  
2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA,  
POWER SUPPLY: AC               
85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ,    
PROGRAM/DATA MEMORY: 25 KB    

CN 

 148.56

6ES7212-1AD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,    
COMPACT CPU, DC/DC/DC,         
ONBOARD I/O:                   
8 DI 24V DC; 6 DO 24 V DC;     
2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA,  
POWER SUPPLY: DC               
20.4 - 28.8 V DC,              
PROGRAM/DATA MEMORY: 25 KB    

CN 

 148.56

6ES7212-1HD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,    
COMPACT CPU, DC/DC/RLY,        
ONBOARD I/O:                   
8 DI 24V DC; 6 DO RELAY 0,5A;  
2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA,  
POWER SUPPLY: AC               
20.4 - 28.8 V DC,              
PROGRAM/DATA MEMORY: 25 KB    

CN 

 148.56

6ES7214-1BE30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,    
COMPACT CPU, AC/DC/RLY,        
ONBOARD I/O:                   
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 0,5A;
2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA,  
POWER SUPPLY: AC               
85 - 264 V AC @ 47 - 63 HZ,    
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB    

CN 

 224.74

6ES7214-1AE30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,    
COMPACT CPU, DC/DC/DC,         
ONBOARD I/O:                   
14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC;   
2 AI  0 - 10V DC OR 0 - 20MA,  
POWER SUPPLY: DC               
20.4 - 28.8 V DC,              
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB    

CN 

 224.74

6ES7214-1HE30-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,    
COMPACT CPU, DC/DC/RLY,        
ONBOARD I/O:                   
14 DI 24V DC; 10 DO RELAY 0,5A;
2 AI  0 - 10V DC OR  0 - 20MA, 
POWER SUPPLY: AC               
20.4 - 28.8 V DC,              
PROGRAM/DATA MEMORY: 50 KB    

CN 

 224.74

6ES7222-1HF30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222,                       
8 DO, RELAY 2A                

CN 

 64.76

6ES7222-1BF30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222,                       
8 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A 

CN 

 64.76

6ES7223-1PH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O   
SM 1223, 8DI / 8DO,            
8DI DC 24 V, SINK/SOURCE,      
8DO, RELAY 2A                 

CN 

 102.85

6ES7223-1BH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O   
SM 1223, 8DI / 8DO,            
8DI DC 24 V, SINK/SOURCE,      
8DO, TRANSISTOR 0.5A          

CN 

 102.85

6ES7221-1BF30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT 
SM 1221,                       
8DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT

CN 

 64.76

6ES7222-1HH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222,                       
16 DO, RELAY 2A               

CN 

 102.85

6ES7222-1BH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SM 1222,                       
16 DO, 24V DC, TRANSISTOR 0.5A

CN 

 102.85

6ES7223-1PL30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O   
SM 1223, 16DI / 16DO,          
16DI DC 24 V, SINK/SOURCE,     
16DO, RELAY 2A                

CN 

 163.80

6ES7223-1BL30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O   
SM 1223, 16DI / 16DO,          
16DI DC 24 V, SINK/SOURCE,     
16DO, TRANSISTOR 0.5A         

CN 

 163.80

6ES7221-1BH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT 
SM 1221,                       
16 DI, 24VDC, SINK/SOURCE INPUT

CN 

 102.85

6ES7234-4HE30-0XB0

SIMATIC S7-1200, ANALOG I/O    
SM 1234, 4 AI / 2 AO,          
&/-10V, 14 BIT RESOLUTION,     OR 0-20 MA, 13 BIT RESOLUTION,

CN 

 194.27

6ES7231-4HD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, ANALOG INPUT, 
SM 1231, 4 AI,                 
&/-10V, +/-5V, +/-2.5V,        OR 0-20 MA                     
12 BIT + SIGN BIT (13 BIT ADC)

CN 

 133.32

6ES7232-4HB30-0XB0

SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT,
SM 1232, 2 AO,                 
&/-10V, 14 BIT RESOLUTION,     OR 0-20 MA, 13 BIT RESOLUTION,

CN 

 140.94

6ES7241-1CH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION 
COMMUNICATION MODULE CM 1241,  
RS485, 9 PIN SUB D (MALE),     
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT

CN 

 76.18

6ES7241-1AH30-0XB0

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION 
COMMUNICATION MODULE CM 1241,  
RS232, 9 PIN SUB D (FEMALE),   
SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT

CN 

 76.18

6ES7223-0BD30-0XB0

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O   
SB 1223, 2 DI / 2 DO,          
2 DI 24V DC/2 DO 24V DC       

CN 

 38.09

6ES7232-4HA30-0XB0

SIMATIC S7-1200,  ANALOG OUTPUT
SB 1232, 1 AO,                 
&/- 10VDC (12 BIT RES.) OR     0 - 20 MA (11 BIT RES)        

CN 

 57.14

6ES7274-1XH30-0XA0

SIMATIC S7-1200, SIMULATOR     
MODULE,                        
14 CHANNEL SIMULATOR           
DC INPUT SWITCHES             

CN 

 83.80

6ES7274-1XF30-0XA0

SIMATIC S7-1200, SIMULATOR     
MODULE,                        
8 CHANNEL SIMULATOR            
DC INPUT SWITCHES             

CN 

 60.95

6ES7954-8LB00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD        
FOR S7-1200 CPU,               
3,3 V NFLASH, 2 MBYTE         

DE 

 38.09

6ES7954-8LF00-0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD        
FOR S7-1200 CPU,               
3,3 V NFLASH, 24 MBYTE        

DE 

 190.46

Các sản phẩm khác

0904 583 593