Menu

Tài liệu chuyên ngành

  • CẦN BIẾT VỀ AN TOÀN ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

    CẦN BIẾT VỀ AN TOÀN ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

    Ngày đăng: 02/07/2018
    Ông Võ Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng chia sẻ những kiến thức cơ bản về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa nắng nóng.
0904 583 593